Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Telky János által alapított egyesület

ÚJRA ÓZDÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA.

Az Újra Ózdért Közhasznú Egyesület közgyűlése, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő § alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

I.

Az Egyesület adatai

1.      Az Egyesület neve: Újra Ózdért Közhasznú Egyesület.

2.      Rövidített neve: ÚÓKE Ózdért.

3.      Az Egyesület székhelye: 3600 Ózd, Árpád vezér út 29 sz.

4.      Az Egyesület működési területe: Magyarország.

5.      Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.

II.

Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége.

1. Az Egyesület céljai:

 Közreműködni a jövőt jelentő élhető környezetű biztonságot nyújtó rendet szavatoló a határ menti lehetőségekkel élni tudó társadalmi, gazdasági, kulturális, közigazgatási formációk kialakításával.

-          Az egyesületet létrehozó helyi társadalmi és gazdasági szervezetek, zömében nyugdíjas vezetői és szakemberei tudásának és tapasztalatinak hasznosítása, a város és térsége sokoldalú fejlesztésének, fejlődésének előmozdítása érdekében.

 -          A város és térsége iránti elkötelezettség alapján segíteni és katalizálni: a civil mozgalom és kontrol erősödését; a civil értékek és érdekek megjelenítését, közvetítését illetve érvényesítését; az Ózd és térsége gazdasági szerkezetének átalakítását és új munkakultúrák beépülését a foglalkoztatottsági arányok javulását; a népesség minőségi összetételének jobbítását; a hagyományok és tradíciók ápolását, újak megalapozását; a város arculatának formálását; a bel- és külföldi kapcsolatok formálását.

-    Meg kívánjuk írni az általunk korábban irányított, ma már többségében nem létező gyárak, üzemek, szervezetek, hivatalok, vállalkozások történetét mely tulajdonképpen a XX. század második felét öleli át. Ezt különféle adathordozókon megörökítve továbbadjuk a következő nemzedékeknek.

Az e területeken szándékolt és konkrét feladatokat és azok prioritásait a különböző időtartamú cselekvési programjaiban határozza meg az egyesület.

 Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

 2. Közhasznú tevékenységei: Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) bekezdése alapján:

    Fő tevékenységi köre: Közösség és település fejlesztés, lokálpatrióták.

    2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

6. kulturális örökség megóvása,

7. műemlékvédelem,

8. természetvédelem, állatvédelem,

9. környezetvédelem,

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

17. rehabilitációs foglalkoztatás,

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,